Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

βίντεο με τα προιόντα της εταιρίας! - video of our company!

   Η προώθηση ενός προιόντος δεν είναι απλή υπόθεση, τουλάχιστον στα χέρια ενός ανθρώπου που δεν είναι ειδικός στο αντικείμενο!  Πόσο μάλλον όταν αυτό αφορά ένα μεγαλύτερο μέγεθος , όπως είναι μια εταιρία.
   Η αγάπη μας για τη δουλειά μας και η εμπιστοσύνη μας στην ποιότητα των προιόντων μας, είναι το βασικό μας όπλο. Αυτά μας λύνουν τα χέρια, αφού ξέρουμε καλά πως δεν χρειάζεται να έχουμε ειδικές γνώσεις ώστε να περιπλανήσουμε κάποιον, για την  ποιότητα όσων παράγουμε. Οι φωτογραφίες είναι φυσικές, από τη δική μας κάμερα, χωρίς ειδικές επεξεργασίες και ειδικά εφέ.
   Στόχος μας η προβολή αυτού που πραγματικά κάνουμε!


Promoting a product is not an easy task, at least in the hands of a man who is not an expert on the subject! Especially when it concerns a larger size, such as a corporation.

    Our love for our work and our confidence in the quality of our products is our main weapon. These solve our hands, since we know very well that you do not need to have any special knowledge to someone wandering on the quality of what we produce. The photos are natural, from our own camera, no special treatments and special effects.

    Our aim is to show that we really do!

Δεν υπάρχουν σχόλια: